بازدید جناب آقای دکترستاری معاونت محترم فناوری و هیئت همراه از کارخانه جی ال ایکس