بازدید دکتر سعید جلیلی از خط تولید کارخانه جی‌ا ل ‌ایکس در سفر به خرمشهر

بازدید دکتر سعید جلیلی از خط تولید کارخانه جی‌ ال‌ ایکس در سفر به خرمشهر

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز با حضور در

شهرک صنعتی خرمشهر از کارخانه شرکت GLX بازدید کرد.

دکتر جلیلی ضمن بازدید از خط تولید این شرکت در جریان جزئیات

روند بومی سازی سخت افزار و نرم افزارهای تلفن های همراه GLX قرار گرفت

. حضور در واحد تحقیق و توسعه، سالن تزریق و سالن رنگ از دیگر برنامه های این بازدید بود.

دکتر جلیلی پس از بازدید از این کارخانه گفت:
امکانات برای به ثمر رساندن رونق تولید تنها منحصر به تهران نیست.

جای نگرانی دارد که تعداد افراد شاغل در این کارخانه در سال رونق تولید کاهش یافته است.

پشتیبانی از تولیدات ملی باید به گونه ای صورت بپذیرد

که توان رقابتی نه تنها در بازار داخل بلکه در بازار کشورهای همسایه نیز برای آنها فراهم گردد.

◀گفتنی است شرکت ارتباط همراه گویا اروند با نشان تجاری GLX از

۲۰۰ شغل مستقیم در خرمشهر ایجاد کرده است.

بازدید دکتر سعید جلیلی

GLX

دکتر جلیلی

تلفن های همراه GLXرونق تولید