بازدید از کارخانه جی ال ایکس در خرمشهر

بازدید جناب آقای دکتر ستارهاشمی معاون محترم وزیرارتباطات و مدیران اپراتورهای همراه اول و ایرانسل از کارخانه جی ال ایکس