حمایت جی ال ایکس
کانال ایتا جی ال ایکس کالا
سروش جی ال ایکس کالا
جی ال ایکس شاهین 2
مشاهده همه
گوشی هوشمند جی ال ایکس مدل شاهین ۲
گوشی هوشمند جی ال ایکس مدل شاهین ۲
4,000,000 تومان
%4 گوشی جی‌ ال‌ ایکس مدل M2
گوشی جی‌ ال‌ ایکس مدل M2
%41,450,000 
1,385,000 تومان
مشاهده همه
%7 برد پایین جی ال ایکس آریا ۱
برد پایین جی ال ایکس آریا ۱
%7270,000 
250,000 تومان
%2 تاچ و ال سی دی گوشی جی ال ایکس مدل پارس ۲
تاچ و ال سی دی گوشی جی ال ایکس مدل پارس ۲
%2950,000 
930,000 تومان
%6 تاچ گوشی جی ال ایکس A9 star
تاچ گوشی جی ال ایکس A9 star
%6155,000 
145,000 تومان
%3 تاچ و ال سی دی گوشی یولیفون مدل power 3s
تاچ و ال سی دی گوشی یولیفون مدل power 3s
%3970,000 
945,000 تومان
%26 فلت صدا و پاور تبلت جی ال ایکس ساینا
فلت صدا و پاور تبلت جی ال ایکس ساینا
%2635,000 
26,000 تومان
%5 تاچ و ال سی دی گوشی یولیفونS1- S1 PRO
تاچ و ال سی دی گوشی یولیفونS1- S1 PRO
%5550,000 
520,000 تومان
%3 برد بالا گوشی یولیفون مدل S1
برد بالا گوشی یولیفون مدل S1
%3360,000 
350,000 تومان
%26 فلت ال سی دی گوشی ZOOM ME مدل C98
فلت ال سی دی گوشی ZOOM ME مدل C98
%2639,000 
29,000 تومان
%3 تاچ و ال سی دی جی ال ایکس شهاب
تاچ و ال سی دی جی ال ایکس شهاب
%3585,000 
570,000 تومان
%27 دوربین جلو گوشی جی ال ایکس ماد (G6)
دوربین جلو گوشی جی ال ایکس ماد (G6)
%2755,000 
40,000 تومان
%47 طلق دوربین گوشی جی ال ایکس ماد (G6)
طلق دوربین گوشی جی ال ایکس ماد (G6)
%4715,000 
8,000 تومان
%33 کانکتور ال سی دی روی برد گوشی جی ال ایکس ماد (G6)
کانکتور ال سی دی روی برد گوشی جی ال ایکس ماد (G6)
%3330,000 
20,000 تومان
%27 برد پایین گوشی جی ال ایکس ماد (G6)
برد پایین گوشی جی ال ایکس ماد (G6)
%2775,000 
55,000 تومان
%22 اسپیکر جی ال ایکس شاهین ۲
اسپیکر جی ال ایکس شاهین ۲
%2245,000 
35,000 تومان
%8 دوربین جلو جی ال ایکس شاهین ۲
دوربین جلو جی ال ایکس شاهین ۲
%8185,000 
170,000 تومان
%12 تاچ و ال سی دی جی ال ایکس شاهین ۲
تاچ و ال سی دی جی ال ایکس شاهین ۲
%121,250,000 
1,100,000 تومان
%40 کابل انتن جی ال ایکس شاهین ۲
کابل انتن جی ال ایکس شاهین ۲
%4025,000 
15,000 تومان
%18 برد پایین جی ال ایکس شاهین ۲
برد پایین جی ال ایکس شاهین ۲
%18110,000 
90,000 تومان
%33 فلت رابط برد جی ال ایکس شاهین ۲
فلت رابط برد جی ال ایکس شاهین ۲
%3345,000 
30,000 تومان
%18 دوربین عقب جی ال ایکس شاهین ۲
دوربین عقب جی ال ایکس شاهین ۲
%18110,000 
90,000 تومان
%29 کانکتور USB گوشی جی ال ایکس شاهین
کانکتور USB گوشی جی ال ایکس شاهین
%2935,000 
25,000 تومان
%29 اسلت سیم کارت جی ال ایکس شاهین
اسلت سیم کارت جی ال ایکس شاهین
%2935,000 
25,000 تومان
%40 کلید ولوم گوشی جی ال ایکس آریا
کلید ولوم گوشی جی ال ایکس آریا
%4020,000 
12,000 تومان
%29 فلت صدا و پاور گوشی جی ال ایکس آریا
فلت صدا و پاور گوشی جی ال ایکس آریا
%2935,000 
25,000 تومان
%32 کلید پاور گوشی جی ال ایکس آریا
کلید پاور گوشی جی ال ایکس آریا
%3225,000 
17,000 تومان
%28 ویبره گوشی جی ال ایکس آریا
ویبره گوشی جی ال ایکس آریا
%2825,000 
18,000 تومان
%15 دوربین پشت جی ال ایکس آریا
دوربین پشت جی ال ایکس آریا
%1565,000 
55,000 تومان
%18 دوربین جلو جی ال ایکس آریا
دوربین جلو جی ال ایکس آریا
%1855,000 
45,000 تومان
%40 طلق دوربین گوشی جی ال ایکس آریا
طلق دوربین گوشی جی ال ایکس آریا
%4025,000 
15,000 تومان
%29 مین فلت گوشی جی ال ایکس آریا
مین فلت گوشی جی ال ایکس آریا
%2935,000 
25,000 تومان
گوشی جی ال ایکس شاهین 2
شاهین 2
گوشی زووم می z1
گوشی جنرال لوکس جی ال ایکس
مشاهده همه
%7 گوشی جی ال ایکس مدل C21
گوشی جی ال ایکس مدل C21
%7299,000 
279,000 تومان
%7 گوشی جی ال ایکس مدل C21 E
گوشی جی ال ایکس مدل C21 E
%7299,000 
279,000 تومان
%14 گوشی جی ال ایکس XPOWER 3
گوشی جی ال ایکس XPOWER 3
%14349,000 
299,000 تومان
%13 جنرال لوکس ۲۶۹۰ Slim
جنرال لوکس ۲۶۹۰ Slim
%13399,000 
349,000 تومان
%3 گوشی موبایل زوم می مدل C11A
گوشی موبایل زوم می مدل C11A
%3299,000 
289,000 تومان
%7 گوشی زوم می مدل c58
گوشی زوم می مدل c58
%7420,000 
389,000 تومان
%8 گوشی جنرال لوکس P3
گوشی جنرال لوکس P3
%8399,000 
369,000 تومان
برپوش های جی ال ایکس
گارد های جی ال ایکس
مشاهده همه
%7 برد پایین جی ال ایکس آریا ۱
برد پایین جی ال ایکس آریا ۱
%7270,000 
250,000 تومان
%7 گوشی جی ال ایکس مدل C21
گوشی جی ال ایکس مدل C21
%7299,000 
279,000 تومان
%7 گوشی جی ال ایکس مدل C21 E
گوشی جی ال ایکس مدل C21 E
%7299,000 
279,000 تومان
%2 تاچ و ال سی دی گوشی جی ال ایکس مدل پارس ۲
تاچ و ال سی دی گوشی جی ال ایکس مدل پارس ۲
%2950,000 
930,000 تومان
%6 تاچ گوشی جی ال ایکس A9 star
تاچ گوشی جی ال ایکس A9 star
%6155,000 
145,000 تومان
%3 تاچ و ال سی دی گوشی یولیفون مدل power 3s
تاچ و ال سی دی گوشی یولیفون مدل power 3s
%3970,000 
945,000 تومان
%26 فلت صدا و پاور تبلت جی ال ایکس ساینا
فلت صدا و پاور تبلت جی ال ایکس ساینا
%2635,000 
26,000 تومان
%14 گوشی جی ال ایکس XPOWER 3
گوشی جی ال ایکس XPOWER 3
%14349,000 
299,000 تومان
%5 تاچ و ال سی دی گوشی یولیفونS1- S1 PRO
تاچ و ال سی دی گوشی یولیفونS1- S1 PRO
%5550,000 
520,000 تومان
%3 برد بالا گوشی یولیفون مدل S1
برد بالا گوشی یولیفون مدل S1
%3360,000 
350,000 تومان
%26 فلت ال سی دی گوشی ZOOM ME مدل C98
فلت ال سی دی گوشی ZOOM ME مدل C98
%2639,000 
29,000 تومان
%3 تاچ و ال سی دی جی ال ایکس شهاب
تاچ و ال سی دی جی ال ایکس شهاب
%3585,000 
570,000 تومان
%27 دوربین جلو گوشی جی ال ایکس ماد (G6)
دوربین جلو گوشی جی ال ایکس ماد (G6)
%2755,000 
40,000 تومان
%47 طلق دوربین گوشی جی ال ایکس ماد (G6)
طلق دوربین گوشی جی ال ایکس ماد (G6)
%4715,000 
8,000 تومان
%33 کانکتور ال سی دی روی برد گوشی جی ال ایکس ماد (G6)
کانکتور ال سی دی روی برد گوشی جی ال ایکس ماد (G6)
%3330,000 
20,000 تومان
%27 برد پایین گوشی جی ال ایکس ماد (G6)
برد پایین گوشی جی ال ایکس ماد (G6)
%2775,000 
55,000 تومان
%22 اسپیکر جی ال ایکس شاهین ۲
اسپیکر جی ال ایکس شاهین ۲
%2245,000 
35,000 تومان
%8 دوربین جلو جی ال ایکس شاهین ۲
دوربین جلو جی ال ایکس شاهین ۲
%8185,000 
170,000 تومان
%12 تاچ و ال سی دی جی ال ایکس شاهین ۲
تاچ و ال سی دی جی ال ایکس شاهین ۲
%121,250,000 
1,100,000 تومان
%40 کابل انتن جی ال ایکس شاهین ۲
کابل انتن جی ال ایکس شاهین ۲
%4025,000 
15,000 تومان
%18 برد پایین جی ال ایکس شاهین ۲
برد پایین جی ال ایکس شاهین ۲
%18110,000 
90,000 تومان
%33 فلت رابط برد جی ال ایکس شاهین ۲
فلت رابط برد جی ال ایکس شاهین ۲
%3345,000 
30,000 تومان
%18 دوربین عقب جی ال ایکس شاهین ۲
دوربین عقب جی ال ایکس شاهین ۲
%18110,000 
90,000 تومان
%29 کانکتور USB گوشی جی ال ایکس شاهین
کانکتور USB گوشی جی ال ایکس شاهین
%2935,000 
25,000 تومان
%29 اسلت سیم کارت جی ال ایکس شاهین
اسلت سیم کارت جی ال ایکس شاهین
%2935,000 
25,000 تومان
%40 کلید ولوم گوشی جی ال ایکس آریا
کلید ولوم گوشی جی ال ایکس آریا
%4020,000 
12,000 تومان
%29 فلت صدا و پاور گوشی جی ال ایکس آریا
فلت صدا و پاور گوشی جی ال ایکس آریا
%2935,000 
25,000 تومان
%32 کلید پاور گوشی جی ال ایکس آریا
کلید پاور گوشی جی ال ایکس آریا
%3225,000 
17,000 تومان
%28 ویبره گوشی جی ال ایکس آریا
ویبره گوشی جی ال ایکس آریا
%2825,000 
18,000 تومان
%15 دوربین پشت جی ال ایکس آریا
دوربین پشت جی ال ایکس آریا
%1565,000 
55,000 تومان
مشاهده همه
%30 نگهدارنده ساعت مدل کریستال
نگهدارنده ساعت مدل کریستال
%3050,000 
35,000 تومان
%29 ساعت هوشمند Lander مدل LD-22
ساعت هوشمند Lander مدل LD-22
%29349,000 
249,000 تومان
%30 هدفون بی سیم مدل YX-30
هدفون بی سیم مدل YX-30
%30255,000 
179,000 تومان
%20 هدفون سیمی OPPO مدل XT-06
هدفون سیمی OPPO مدل XT-06
%2041,000 
33,000 تومان
%26 هندزفری تسبیحی جی ال ایکس
هندزفری تسبیحی جی ال ایکس
%2639,000 
29,000 تومان
%51 قاب کامل گوشی جی ال ایکس راسا پلاس
قاب کامل گوشی جی ال ایکس راسا پلاس
%51100,000 
49,000 تومان
%51 قاب کامل گوشی جی ال ایکس تارا پلاس
قاب کامل گوشی جی ال ایکس تارا پلاس
%51100,000 
49,000 تومان
%16 فلش مموری ۱۶ گیگابایت کداک مدل K80
فلش مموری ۱۶ گیگابایت کداک مدل K80
%1689,000 
75,000 تومان
%47 پکیج سیم کارت
پکیج سیم کارت
%4715,000 
8,000 تومان
%27 هندزفری جی ال ایکس آریا ۱
هندزفری جی ال ایکس آریا ۱
%2755,000 
40,000 تومان
%29 گلس ضد ضربه جی ال ایکس آریا+
گلس ضد ضربه جی ال ایکس آریا+
%2935,000 
25,000 تومان
%29 گارد ژله ای گوشی جی ال ایکس مدل پارس ۲
گارد ژله ای گوشی جی ال ایکس مدل پارس ۲
%2935,000 
25,000 تومان
%29 گارد ژله ای گوشی یولیفون مدل POWER 3S
گارد ژله ای گوشی یولیفون مدل POWER 3S
%2935,000 
25,000 تومان
%27 گلس ضد ضربه گوشی یولیفون مدل POWER 3S
گلس ضد ضربه گوشی یولیفون مدل POWER 3S
%2730,000 
22,000 تومان
%18 باتری گوشی یولیفون مدل S10 PRO
باتری گوشی یولیفون مدل S10 PRO
%18110,000 
90,000 تومان
%27 ضد ضربه گوشی یولیفون مدل S1
ضد ضربه گوشی یولیفون مدل S1
%2730,000 
22,000 تومان
%15 باتری گوشی ZOOM ME مدل C98
باتری گوشی ZOOM ME مدل C98
%1565,000 
55,000 تومان
%9 باتری گوشی ZOOM ME مدل C58
باتری گوشی ZOOM ME مدل C58
%9110,000 
100,000 تومان
%29 هندزفری جی ال ایکس شهاب
هندزفری جی ال ایکس شهاب
%2935,000 
25,000 تومان
%20 شارژر جی ال ایکس شهاب همراه با کابل ۱/۵متری
شارژر جی ال ایکس شهاب همراه با کابل ۱/۵متری
%2060,000 
48,000 تومان
%24 شارژر جی ال ایکس شهاب همراه با کابل ۱متری
شارژر جی ال ایکس شهاب همراه با کابل ۱متری
%2455,000 
42,000 تومان
%20 گلس ضد ضربه جی ال ایکس شهاب
گلس ضد ضربه جی ال ایکس شهاب
%2025,000 
20,000 تومان
%20 شارژر جی ال ایکس ماد (G6) همراه با کابل ۱ متری
شارژر جی ال ایکس ماد (G6) همراه با کابل ۱ متری
%2055,000 
44,000 تومان
%29 کانکتور USB گوشی جی ال ایکس ماد (G6)
کانکتور USB گوشی جی ال ایکس ماد (G6)
%2935,000 
25,000 تومان
%25 برپوش طرح جوکر ۲ جی ال ایکس شاهین ۲
برپوش طرح جوکر ۲ جی ال ایکس شاهین ۲
%2540,000 
30,000 تومان
%25 برپوش طرح جوکر ۱ جی ال ایکس شاهین ۲
برپوش طرح جوکر ۱ جی ال ایکس شاهین ۲
%2540,000 
30,000 تومان
%25 برپوش مدل بایرن جی ال ایکس شاهین ۲
برپوش مدل بایرن جی ال ایکس شاهین ۲
%2540,000 
30,000 تومان
%33 برپوش مدل اسکلت جی ال ایکس شاهین ۲
برپوش مدل اسکلت جی ال ایکس شاهین ۲
%3345,000 
30,000 تومان
%33 برپوش مدل دورتموند جی ال ایکس شاهین ۲
برپوش مدل دورتموند جی ال ایکس شاهین ۲
%3345,000 
30,000 تومان
%33 برپوش مدل سالمندان جی ال ایکس شاهین ۲
برپوش مدل سالمندان جی ال ایکس شاهین ۲
%3345,000 
30,000 تومان
تولید ملی جی ال ایکس
جی ال ایکس n8
جی ال ایکس m3
برپوش جی ال ایکس
مشاهده همه
%7 گوشی جی ال ایکس مدل C21
گوشی جی ال ایکس مدل C21
%7299,000 
279,000 تومان
%14 گوشی جی ال ایکس XPOWER 3
گوشی جی ال ایکس XPOWER 3
%14349,000 
299,000 تومان
%7 تاچ تبلت جی ال ایکس ساینا
تاچ تبلت جی ال ایکس ساینا
%7189,000 
175,000 تومان
%53 پارچه تمیز کننده کوچک گوشی موبایل Lafeada Macaroon
پارچه تمیز کننده کوچک گوشی موبایل Lafeada Macaroon
%53350,000 
165,000 تومان
%44 پارچه تمیز کننده بزرگ گوشی موبایل Lafeada Macaroon
پارچه تمیز کننده بزرگ گوشی موبایل Lafeada Macaroon
%44390,000 
220,000 تومان
%40 کیف جی ال ایکس مدل Spider 1
کیف جی ال ایکس مدل Spider 1
%4025,000 
15,000 تومان
%7 باتری گوشی ZOOM ME مدل M2
باتری گوشی ZOOM ME مدل M2
%795,000 
88,000 تومان
%13 تاچ و ال سی دی گوشی M2 ZOOM ME
تاچ و ال سی دی گوشی M2 ZOOM ME
%13599,000 
520,000 تومان
%25 خشگیر ضد ضربه گوشی ZOOM ME مدل M2
خشگیر ضد ضربه گوشی ZOOM ME مدل M2
%2520,000 
15,000 تومان
%10 ال سی دی بیسیم جی ال ایکس C6000
ال سی دی بیسیم جی ال ایکس C6000
%10110,000 
99,000 تومان
%5 باطری بی سیم جی ال ایکس C6000
باطری بی سیم جی ال ایکس C6000
%5185,000 
175,000 تومان
%12 شارژر همراه با کابل پارس ۱
شارژر همراه با کابل پارس ۱
%1285,000 
75,000 تومان
%29 گارد ژله ای جی ال ایکس پارس ۱
گارد ژله ای جی ال ایکس پارس ۱
%2935,000 
25,000 تومان
%4 تاچ و ال سی دی گوشی ZOOM ME مدل M3
تاچ و ال سی دی گوشی ZOOM ME مدل M3
%4950,000 
910,000 تومان
%17 باتری گوشی جی ال ایکس آریا ۱
باتری گوشی جی ال ایکس آریا ۱
%17180,000 
150,000 تومان
باتری ساعت هوشند جی ال ایکس
باتری ساعت هوشند جی ال ایکس
30,000 تومان
%27 برد بالا گوشی جی ال ایکس مدل آریا معمولی
برد بالا گوشی جی ال ایکس مدل آریا معمولی
%27999,000 
730,000 تومان
%14 برپوش طرح پرسپولیس شاهین ۲
برپوش طرح پرسپولیس شاهین ۲
%1435,000 
30,000 تومان
گوشی هوشمند جی ال ایکس مدل شاهین ۲
گوشی هوشمند جی ال ایکس مدل شاهین ۲
4,000,000 تومان
مشاهده همه
%47 پکیج سیم کارت
پکیج سیم کارت
%4715,000 
8,000 تومان
%29 گلس ضد ضربه جی ال ایکس آریا+
گلس ضد ضربه جی ال ایکس آریا+
%2935,000 
25,000 تومان
%29 گارد ژله ای گوشی جی ال ایکس مدل پارس ۲
گارد ژله ای گوشی جی ال ایکس مدل پارس ۲
%2935,000 
25,000 تومان
%29 گارد ژله ای گوشی یولیفون مدل POWER 3S
گارد ژله ای گوشی یولیفون مدل POWER 3S
%2935,000 
25,000 تومان
%20 گلس ضد ضربه جی ال ایکس شهاب
گلس ضد ضربه جی ال ایکس شهاب
%2025,000 
20,000 تومان
%29 کانکتور USB گوشی جی ال ایکس ماد (G6)
کانکتور USB گوشی جی ال ایکس ماد (G6)
%2935,000 
25,000 تومان
%25 برپوش طرح جوکر ۲ جی ال ایکس شاهین ۲
برپوش طرح جوکر ۲ جی ال ایکس شاهین ۲
%2540,000 
30,000 تومان
%25 برپوش طرح جوکر ۱ جی ال ایکس شاهین ۲
برپوش طرح جوکر ۱ جی ال ایکس شاهین ۲
%2540,000 
30,000 تومان
%33 برپوش مدل دورتموند جی ال ایکس شاهین ۲
برپوش مدل دورتموند جی ال ایکس شاهین ۲
%3345,000 
30,000 تومان
%33 برپوش مدل سالمندان جی ال ایکس شاهین ۲
برپوش مدل سالمندان جی ال ایکس شاهین ۲
%3345,000 
30,000 تومان
%33 برپوش طرح استقلال جی ال ایکس شاهین ۲
برپوش طرح استقلال جی ال ایکس شاهین ۲
%3345,000 
30,000 تومان
%33 برپوش طرح پرچم ایران جی ال ایکس شاهین ۲
برپوش طرح پرچم ایران جی ال ایکس شاهین ۲
%3345,000 
30,000 تومان
%33 برپوش طرح حاج قاسم سلیمانی جی ال ایکس شاهین ۲
برپوش طرح حاج قاسم سلیمانی جی ال ایکس شاهین ۲
%3345,000 
30,000 تومان
%44 گلس سرامیکی شفاف جی ال ایکس شاهین ۲
گلس سرامیکی شفاف جی ال ایکس شاهین ۲
%4445,000 
25,000 تومان
%36 کابل تبدیل یو اس بی به تایپ سی(OTG) جی ال ایکس شاهین
کابل تبدیل یو اس بی به تایپ سی(OTG) جی ال ایکس شاهین
%3625,000 
16,000 تومان
%44 رابط تبدیل او تی جی تیپ سی REMAX جی ال ایکس شاهین
رابط تبدیل او تی جی تیپ سی REMAX جی ال ایکس شاهین
%4425,000 
14,000 تومان
%29 کانکتور USB گوشی جی ال ایکس شاهین
کانکتور USB گوشی جی ال ایکس شاهین
%2935,000 
25,000 تومان
%52 گلس گوشی جی ال ایکس شاهین
گلس گوشی جی ال ایکس شاهین
%5225,000 
12,000 تومان
%29 اسلت سیم کارت جی ال ایکس شاهین
اسلت سیم کارت جی ال ایکس شاهین
%2935,000 
25,000 تومان
%33 برپوش طرح بارسلونا جی‌ ال‌ ایکس آریا
برپوش طرح بارسلونا جی‌ ال‌ ایکس آریا
%3330,000 
20,000 تومان
%40 کیف جی ال ایکس مدل Spider 1
کیف جی ال ایکس مدل Spider 1
%4025,000 
15,000 تومان
%29 گارد ژله ای جی ال ایکس پارس ۱
گارد ژله ای جی ال ایکس پارس ۱
%2935,000 
25,000 تومان
%45 گارد سیلیکونی گوشی هوشمند ZOOM ME مدل M3
گارد سیلیکونی گوشی هوشمند ZOOM ME مدل M3
%4555,000 
30,000 تومان
%17 درب باتری جی ال ایکس ماد (G6)
درب باتری جی ال ایکس ماد (G6)
%1730,000 
25,000 تومان
باتری ساعت هوشند جی ال ایکس
باتری ساعت هوشند جی ال ایکس
30,000 تومان
%43 هندزفری جی ال ایکس F5S
هندزفری جی ال ایکس F5S
%4335,000 
20,000 تومان
%20 هندزفری جی ال ایکس CX1
هندزفری جی ال ایکس CX1
%2025,000 
20,000 تومان
شارژر جی ال ایکس اسا
شارژر جی ال ایکس اسا
28,000 تومان
شارژرجی ال ایکس X1
شارژرجی ال ایکس X1
15,000 تومان
شارژر جی ال ایکی z1
شارژر جی ال ایکی z1
29,000 تومان
نصف قیمت
مشاهده همه
جی ال ایکس مدل C98
جی ال ایکس مدل C98
ناموجود
شرکت جی ال ایکس
شرکت zoom me
برند یولیفون
شرکت جی فایو
آخرین فرصت
 • برد بالا جی ال ایکس اسپایدر ۱
  650,000
  %39
  399,000تومان
 • تاچ گوشی ZOOM ME مدل Z1
  230,000
  %13
  200,000تومان
 • گوشی زوم می Z1
  1,299,000
  %8
  1,200,000تومان
 • اخبار جناب آقای مهندس حمید سعیدی مدیر عامل شرکت جی ال ایکس
  جناب آقای مهندس حمید سعیدی مدیر عامل شرکت جی ال ایکس
  دوشنبه 8 ژوئن 2020
  اخبار بازدید جناب آقای دکترستاری معاونت محترم فناوری و هیئت همراه از کارخانه جی ال ایکس
  بازدید جناب آقای دکترستاری معاونت محترم فناوری و هیئت همراه از کارخانه جی ال ایکس
  جمعه 1 می 2020
  اخبار بازدید دکتر سعید جلیلی از خط تولید کارخانه جی‌ال‌ایکس در سفر به خرمشهر
  بازدید دکتر سعید جلیلی از خط تولید کارخانه جی‌ال‌ایکس در سفر به خرمشهر
  دوشنبه 4 نوامبر 2019
  اخبار قرارداد شرکت ارتباط همراه گویا اروند با شرکت‌های مطرح دنیا
  قرارداد شرکت ارتباط همراه گویا اروند با شرکت‌های مطرح دنیا
  یکشنبه 3 نوامبر 2019
  اخبار بازدید از کارخانه موبایل جی ال ایکس
  بازدید از کارخانه موبایل جی ال ایکس
  یکشنبه 3 نوامبر 2019
  اخبار بازدید از کارخانه جی ال ایکس در خرمشهر
  بازدید از کارخانه جی ال ایکس در خرمشهر
  یکشنبه 3 نوامبر 2019